OBČUTENA SLOVESNOST V ŠTARANCANU

Obnovitev podpisa listine o pobratenju je tradicionalno protokolarno in simbolno dejanje, s katerim uradni predstavniki obeh krajev potrdijo privrženost idejam, zapisanim v omenjeni listini. 20. maja bo slovesna prireditev v Renčah, že 22. aprila pa smo prvi del obnovitve pobratenja opravili v Štarancanu. Priložnostne govore in pozdravne besede so s prijetnim nastopom popestrili učenci Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša in člani moškega pevskega zbora Provox.

Nastop mladih je navdušil
Prireditev sta vodila domačin Michele Rossi in Sonja Božič. Občinstvo je z navdušenjem spremljalo suvereni nastop številčnega zbora mladih pevcev iz Renč, ki jih že vrsto let uspešno vodi učiteljica Nataša Domazet. Zbor so spremljali harmonikarji : Tai Žnidarčič, Žiga Mozetič in Maks Martinuč, ki so se že prav mojstrsko predstavili tudi samostojno z znanimi slovenskimi vižami. Ob zaključku tega dela sporeda so stopile na oder še učenke devetega razreda, ki so z dovršeno izvedbo skladbe This is gospel očarale in navdušile. Pevko Tinkaro Hladnik so spremljale: na klaviaturi Maja Cotič, s flavto Lina Lazić in s kitaro Nika Uršič.

Pozdravni nagovori
Prisotne so pozdravili Diego Moretti, deželni svetnik, Franco Brussa, predsednik AICCRE (italijanski oddelek Sveta občin in regij Evrope) in domači župnik Francesco Maria Fragiacomo, župan naše občine Aleš Bucik pa je izpostavil nekatera velika imena pobratenja in pomen pobratenja za oba kraja
Sledila sta nagovora predsednika KS Renče, Boruta Zorna in župana Občine Štarancan, Riccarda Marchesana. Oba sta ovrednotila pomen pobud in projektov, ki so tlakovali pot tesnim stikom med obema skupnostma. Riccardo Marchesan se je v govoru spomnil številnih posameznikov, ki so dali pobudo za pobratenje in se zavzemali za uresničevanje vrednot prijateljstva. Podčrtal je pomen odločnega vztrajanja pri ohranjanju zavez, ki so jih zakoličili utemeljitelji pobratenja:

Priznaje, darila in slovesen podpis listin
Listino o pobratenju sta prva podpisala župan Štarancana in predsednik Krajevne skupnosti Renče, nato pa še številni predstavniki oblasti, župan občine Renče-Vogrsko, predstavniki občine Štarancan, člani društev, organizacij obeh krajev ter skupine za pripravo slovesnosti.
Pobratenju daje posebno simbolično noto tudi izmenjava daril med predstavniki obeh skupnosti. Borut Zorn je županu občine Štarancan podelil kristalni kozarec, ki ga je avtor, priznani umetnik Oskar Kogoj, poimenoval Čaša modrosti.
Posebno priznanje je Borut Zorn podelil tudi Annalisi Miniussi, predstavinici šole Dante Alighieri iz Štarancana, podobno priznanje pa bo v maju prejela tudi naša osnovna šola. Ob tem sta predstavnika pobratenih skupnosti izpostavila pomen vzgoje mladih za pozitivne vrednote prijateljstva in sodelovanja.

S Provoxom – glasba in petje ne poznata meja
Za slovesen zaključek prireditve v Štarancanu je poskrbel moški pevski zbor Provox, ki že vrsto let spremlja in kulturno bogati vsebino pobratenja. Ob tej priložnosti je zbor vodila mlada pevovodkinja Minka Markič, ki je znala lepo uglasiti pevce in jih spretno popeljati skozi zahteven spored. Sledila je družabnost v mestni knjižnici, kjer smo ob mikavnih dobrotah izmenjali vtise in kovali načrte za prihodnje sodelovanje.