Brothers in Freedom

Lansko leto so občina Štarancan, občina Renče-Vogrsko s krajevno skupnostjo renče in Društvo Carro iz Štarancana zasnovali projekt brothers in freedom (bifree) – bratje v svobo-di in ga tako pomensko približali naslovu dvojezične knjige prijatelji v svobodi, ki sta jo izdali občina štarancan in ks renče ob 35. Obletnici pobratenja med krajema. Projekt so prijavili na evropski javni razpis “Europe for Citizens programme strand 2.1 Town twinning selection”. Med 482 predstavljenimi projekti iz vse evrope je pristojna komisija eu izbrala in finančno podprla le 134 projektov. Naš projekt so dobro ocenili, saj je prejel 83 od možnih 100 točk in se uvrstil na 25. Mesto. Občina Štarancan in krajevna skupnost renče sta razvili tesne vezi še v času, ko je bilo treba s posebnimi dokumenti (potni list, prepustnica) prehajati fizične meje med državama. Prav zato obe skupnosti lahko uvrščamo med predhodnike ukinjanja mej med državama/mi ter postopnega oblikovanja evropske unije in ustvarjanja enotnega prostora, kakršnega poznamo danes. Sodelovanje med krajema in občinama pa moramo utrjevati in razvijati naprej, saj bi bile omenjene pridobitve lahko tudi ogrožene.