Pobratenje

Mostovi prijateljstva, ki preteklost povezujejo s sedanjostjo in prihodnostjo

Štarancan v Goriški pokrajini in Krajevna skupnost Renče, ki je danes del Občine Renče-Vogrsko, sta s podpisom listine o pobratenju predhodnika kasnejših povezav in utrjevanja občutka pripadnosti enotni skupnosti evropskih narodov.

Organi upravljanja javnih ustanov, posamezniki in združenja obeh skupnosti so presegli razlike v politični in gospodarski ureditvi, razlike v načinu delovanja, v kulturi in jeziku. Tudi v zapletenih mednarodnih okoliščinah so znali okrepiti in nadaljevati prijateljske odnose, utemeljene v skupnem boju za osvoboditev in boljše življenje.

Kljub dokajšnji časovni oddaljenosti dogodkov med drugo svetovno vojno pa razvoj naših odnosov v zadnjih desetletijih potrjuje življenjsko moč takrat stkanih vezi na kulturni, družbeni in medčloveški ravni. Povezovanje dobiva moderne vsebine in nove oblike sodelovanja, kar še posebej odlikuje naši dve skupnosti.