Kako smo se igrali

In nastop kotalkarskih skupin iz Renče in Štarancana.
Vabljeni v Soboto, 30. Septembra na zeleno območje kotalkališča (Palaroller) ulica delle Milie v Štarancanu.

SPORED SREČANJA
Ob 15.30 POBRATENJE Z IGRAMI NAŠIH NONOTOV
igra s fračo / zvon /skakanje z vrvjo / vlečenje vrvi / zastavica / krožnik
in še druge igre

ob 18. 30 POBRATENJE NA KOTALKAH
Predstavila se bosta kotalkarska kluba
Aquile Biancorosse iz Štarancana in Kotalkarski klub Renče.

Če bo slabo vreme, bomo dogajanje preselili v notranje prostore kotalkališča.