OBČUTENA SLOVESNOST V ŠTARANCANU

Obnovitev podpisa listine o pobratenju je tradicionalno protokolarno in simbolno dejanje, s katerim uradni predstavniki obeh krajev potrdijo privrženost idejam, zapisanim v omenjeni listini. 20. maja bo slovesna prireditev v Renčah, že 22. aprila pa smo prvi del obnovitve pobratenja opravili v Štarancanu. Priložnostne govore in pozdravne besede so s prijetnim nastopom popestrili učenci Osnovne […]